Ga naar de inhoud

We hechten belang aan uw privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf uw voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Uw voorkeuren

Disclaimer

Deze website is eigendom van Valcke Group nv.

Contact info:

Valcke Group 
Menenstraat 433
8560 Wevelgem

Adres maatschappelijke zetel: 

Valcke Group nv
Menenstraat 433
8560 Wevelgem

Telefoonnummer: +32 56 43 85 55
E-mail: info@valckegroup.com

Bedrijfsnummer: BTW BE 0424878905

Door gebruik van deze site, ga je akkoord met algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief handelsmerken, logo's, tekeningen, data, producten of bedrijfsnamen, teksten, foto's, etc. zijn beschermd door de intellectuele eigendomstrechten en blijven behouden aan Valcke Group of aangestelde derde partijen.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie op de website is algemeen van aard. Het is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kunnen daardoor niet gezien worden als persoonlijke, profesionele of juridisch advies voor de gebruiker.

Valcke Group doet er alles aan zodat alle info die aangeboden wordt compleet, correct, accuraat en up to date is. desondanks kunnen er altijd fouten plaatsvinden bij informatieverstreking. Als de informatie foutheden bevat of er is informaite te kort, zal Valcke Group er zijn werk van maken om dit zo snel als mogelijk recht te zetten.

Valcke Group kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij directe of indirecte schade veroorzaakt door informatie op deze website. The website beheerder moet gecontacteerd worden als er onenigheden geplaatst werden op de website.

De inhoud van de site (inclusief links) kunnen aangepast, veranderd of verlengd worden op eender welk moment zonder aankondiging op voorhand. Valcke Group geeft geen garanties voor de vlotte werking van de website en kan niet verantwoordelijk gesteld bij het slecht werken of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige schade, direct of indirect die kan plaatsvinden door toegang of gebruik van de website.

Valcke Group kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade te wijten door gebruik van deze site of enige andere site, specifiek als het resultaat van links of hyperlinks inclusief, maar niet beperkt tot, verlies, werkonderbreking, schade aan de gebruikers programma's of andere data op het computer systeem, hardware, software of andere.

Deze website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derde partijen of kan onrechtsreeks refereren naar deze. Het plaatsen van links op deze website of pagina's zal de inhoud hiervan geen toegang geven. Valcke Group verklaart dat het geen eigendom heeft op deze inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor deze inhoud of kernmerken of voor enige schade opgelopen door het gebruik hiervan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze website is geregeerd door de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken in het Gents district zijn competent om enige onregelmatigheden op te lossen.